วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อุตสาหกรรมเสื้อบุรุษ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

เปิดอบรมอาชีพอุตสาหกรรมเสื้อ-กางเกงบุรุษ
ห้องปฏิบัติการ
                                                                                                                                                     กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      ผลงานนักศึกษา                                                                                                                                          

                                                 ผลงานนักศึกษา                                                                                                                        
                                                                                                                                                           ส่งแข่งขันได้รับรางวัล